Positv-Offensiv-Raus-Solid
I Pors Fotball er våre verdier ikke bare ord, de er grunnlaget for hvordan vi handler, tenker og samhandler både på og utenfor banen. Disse verdiene – Positiv, Offensiv, Raus og Solid – er dypt integrert i vår tilnærming til både fotball og samfunnsansvar, og de reflekterer essensen av hva det vil si å være en del av Pors-familien.


POSITIV
Å være positiv i Pors Fotball betyr å møte hver utfordring med et smil og en optimistisk holdning. Vi ser på problemer som muligheter for vekst og læring. Denne positive tilnærmingen strekker seg utover spillet og inn i vårt samfunnsansvar. Ved å omfavne bærekraftige praksiser og aktivt søke bærekraftige løsninger, viser vi en positiv tilnærming til vår fremtid og planetens helse.


OFFENSIV
Å være offensiv handler om mer enn bare taktikk på banen. Det betyr å ta initiativ, være proaktiv og alltid søke etter måter å forbedre oss på. I Pors Fotball, er vi offensive i vårt engasjement for samfunnet, ved å lede an i sosiale initiativer og strebe etter å gjøre en forskjell. Vi står ikke stille, men går aktivt inn for å skape en bedre fremtid for våre medlemmer og samfunnet rundt oss.


RAUS
Raushet i Pors Fotball handler om å dele – ikke bare i form av ressurser, men også gjennom vårt tid og engasjement. Det innebærer å ønske gjester og nye medlemmer velkommen med åpne armer og behandle dem slik vi selv ønsker å bli behandlet. Denne generøsiteten reflekterer vårt brede samfunnsansvar – vi deler vår kunnskap, vår tid og våre ressurser for å løfte andre og styrke fellesskapet.


SOLID
Å være solid betyr å stå fast og være lojal mot våre verdier, klubben og dens vedtekter. Det innebærer å opprettholde en sterk og pålitelig tilstedeværelse i samfunnet, en klubb som alle kan stole på. Vår soliditet reflekteres i hvordan vi støtter bærekraft og tar samfunnsansvar alvorlig. Vi står sammen for å møte dagens utfordringer, og sikrer at Pors Fotball forblir en stabil og positiv kraft i samfunnet.


Som en del av Pors Fotball, er en "Porser" en som lever og ånder for klubben og dens verdier. De er en ambassadør for klubben, og viser gjennom sine handlinger og holdninger hvordan sport kan være et kraftfullt verktøy for personlig vekst, samfunnsutvikling og miljøansvar. En "Porser" er mer enn en fotballspiller eller supporter; de er en viktig del av et større fellesskap som jobber sammen for en lysere og mer bærekraftig fremtid.