Verdier
Positiv-Offensiv-Raus-Solid både på og utenfor banen.

Samfuns ansvar og bærekraft

Gatelag, like muligheter og bærekaftsamasadører.

Historien
En klubb med en snart 120 års lang fatstid. Opp og ned turer, glede og sorger, men mest av alt menneskene.

Møt Ledelsen

Møt folka som legger til rette for at vi kan drive fotball klubben PORS.

Dokumenter
Her finner du aktuelle dokumneter i Pors Fotball
I Pors Fotball har vi gatelag for de trenger et pusterom i hverdagen
Har du lys å begynne med fotball kontakt oss.
Kontakt oss