PM forlenger og Ny hjemmeside

Morten Kvelland

Privatmegleren har gjennom 14 år vært en trofast støttespiller til Pors Fotball. Vi er utrolig stolt av å kunne melde som første nyhet på vår nye hjemmeside at Morten Kvelland med Privatmegleren har skrevet under på en ny 5 års avtale med klubben. Privatmegleren går inn som MEEL Partner, I Pors Fotball ønsker vi å vi å vise at vi er Mer Enn Et Lag. Gjennom MerEnnEtLag ønsker vi å vise hvordan vi i Pors Fotball jobber med bærekraft lokalt. Vi takker Privatmegleren for tilliten og oppfordrer alle Porsere som skal selge/kjøpe hus om å kontakte Privatmegleren for en konsultasjon først.

Besøk de på Bratsberg Brygge, Skomværgata 18 eller på nett: https://privatmegleren.no/porsgrunn?p=0&so=false