Fredags Akademi
Pors starter  fotballakademi, som er et gratis treningstilbud til barn og unge i alderen åtte til 13 år.
Her Kommer det mer nå tilbudet er oppe å går
Ta kontakt