Den Blå Tråden
Barna i Pors Fotball representerer fremtiden for klubben og samfunnet. De er ivrige, energiske og lidenskapelig opptatt av fotballen, samtidig som de lærer viktige livsverdier som teamarbeid, respekt og ansvar. Klubben legger stor vekt på inkludering og personlig utvikling, noe som gjør at hvert barn føler seg verdsatt og del av et større fellesskap. Disse unge spillerne får ikke bare fotballferdigheter, men også en sterk forståelse for viktigheten av bærekraft og samfunnsansvar.
Barna er gullet vårt
Ved å legge til rette for en metodisk og enkel trenings- og spillestil for hele barn- og ungdomsavdelingen skal vi gjøre det enda morsommere og mer utviklende å spille fotball i Pors.
Verdens beste foreldre
Pors er ingenting uten foreldrene. Slik tar vi med oss de voksne inn i trenings- og kamphverdagen, og knytter enda tettere bånd mellom barnas favorittinteresse, klubben og hjemmet.
Ambasadører
Våre spillere er høflige, gjestfrie og rause. Vi viser respekt for medspillere, motspillere, dommere, trenere og foreldre - og grunnlaget for det legger vi på treningsfeltet og i garderoben fra spillerne er små.

GUTTER 12 ÅR

G12 er vårt eldste guttekull i barnefotballen. De går inn i sin første sesong med spill på 9er. Fokuset her er fortsatt stor på individuell og kollektiv utvikling. Guttene trener tre økter i uka.

JENTER 12 ÅR
J12 er vårt eldste jentekull under A-laget. De går inn første sesong med spill på 9er og tabell. Fokuset her er fortsatt stor på individuell og kollektiv utvikling.

GUTTER 11 ÅR

G11 er vårt nest eldste guttekull i barnefotballen. De går inn i sin andre sesong med spill på 7er. Fokuset her er fortsatt stor på individuell og kollektiv utvikling. Guttene trener to til tre økter i uka.

GUTTER 10 ÅR
G10 skal i år begynne på 7er. Gutta trener to ganger i uka pluss kamp. Fokuset her er fortsatt grunnteknikk, men også kollektiv utvikling. Alle trener sammen, men det differensieres på trening, alle spillerne skal kjenne mestring og utfordring på det nivået de er på.

GUTTER 9 ÅR

G9 fortsetter i år på 7er, og de trener to ganger i uka. Fokuset her er å trene på grunnteknikk. Her er det rom for alle.

JENTER 10 ÅR
J10 skal i år begynne på 7er. Jentene trener to ganger i uka pluss kamp. Fokuset her er fortsatt grunnteknikk, men også kollektiv utvikling.

GUTTER 8 ÅR

G8 går inn i sin første sesong med spill på 5er, og skal spille uten vant. Fokus her er å øve på grunnteknikk, men også fortsatt lek med ball og masse berøringer.

JENTER 8 ÅR
J8 går inn i sin første sesong med spill på 5er, og skal spille uten vant. Fokus her er å øve på grunnteknikk, men også fortsatt lek med ball og masse berøringer.

GUTTER 7 ÅR

G7 er inne i sitt siste år på 3er. Fokuset her er fortsatt å leke med ball. De trener en gang i uka, og det er viktig med masse berøringer med ball.

JENTER 7 ÅR
Starter opp 2024
GUTTER og JENTER  6/5 ÅR
G/J6 er vårt yngstekull. De går inn i sin første med spill, og de starter med 3er. Fokuset her er lek med ball. De trener en gang i uka.
Ingen Treningsavgift for barn under 13 år
Ta kontakt hvis du ønsker å spille fotball i PORS.
Ta Kontakt
General Sponsor
Skagerrak sparebank