Tide Forsikring

JOBBER FOR PORS FOTBALL

Tide's KlubbDeal

- familiepakken alle tjener på

Med Tide KlubbDeal slår du to fluer i en smekk. Du får en spesialavtale på forsikring OG støtterfavorittklubben din; PORS FOTBALL! 5 % av forsikringspremien din, hvorav 3 % av førsteårs premie går til det aldersbestemte laget du velger og 2 % av årlig inntjening går til moderklubben. 

Klarer vi i Pors Fotball å etablere en god kundeportefølje hos Tide Forsikring vil det komme oss til gode i mange år fremover. Dette er en meget spennende og god avtale. Vi i Pors Fotball er den FØRSTE klubben som har fått til en slik unik avtale så det er lurt å "smi mens jernet er varmt". Dette har vært en prosess som har pågått i over to år, men nå endelig er den landet sentralt hos Tide Forsikring. Da er vi klare!!

Trykk på linkene under for å få et uforpliktende tilbud fra Tide Forsikring. Tips oss en i familien, venner og bekjente vi kan tilby denne hyggelige avtalen.
Benytt kodene under for at de skal knyttes til riktig klubb og lag i klubben.

HER ER KODENE DU MÅ BENYTTE FOR Å FÅ KLUBBDEALEN OG FOR AT DE DU ØNSKER Å STØTTE SKAL FÅ PENGENE SINE:

PORS FOTBALL:   AAA 
A-lag damer:          AAL 
A-lag herrer:           AAM 
B-lag herrer:           AAN 
Pors G19/rekrutt:    AAB 
Pors G 2003/04:    AAC 
Pors G2005:          AAD 
Pors G2006:          AAE 
Pors G2007:          AAF

Pors G2008:        AAG
Pors G2009:        AAH
Pors J2009/10:     AAI
Pors G2010:          AAJ
Pors G2011:           AAK
Pors J2011:            AAU 
Pors G2012:          AAV  
Pors G2013:          AAW 
Pors J2012/13:      AAX  

VERD Å VITE:

 1. Alle i Pors Fotball kan få tilbudet: 
  Det vil si: Spillere (over 18 år), foreldre, foresatte, besteforeldre, annen familie, pluss venner og bekjente av foreldre, foresatte og spillere. 
 2. Allerede kunde i TIDE Forsikring:
  Er du allerede kunde i Tide Forsikring kan du likevel benytte deg av de beste prisene klubbdealen på bl.a. FAMILIEPAKKEN: Familieulykkesforsikring til spesialpris og Premium innboforsikring til spesialpris. I tillegg meget gode priser og vilkår på ALLE Tide forsikringer.
 3. Alle NYE kunder:
  Du vil ikke binde deg til noe. Du vil bli kontaktet av TIDE Forsikring for å gi deg et spesialtilbud gjennom Klubbdealen vår.
 4. Pengene fordeles til hvert lag:
  Klubbdealen er lagt opp slik at hvert lag har mulighet til å tjene seg opp penger til lagkassa. Første året blir 5% fordelt slik: 3% går direkte til lag kassa mens 2% går til Pors klubben. De neste årene får vi kundeportefølje på 2% som fordeles 1 % til lagkassa og 1 % til Pors klubben.

INNBETALINGER FRA TIDE FORSIKRING VIL BLI BETALT INN TIL KLUBBEN UNDERVEIS OG ETTERSKUDDSVIS I FORHOLD TIL NÅR FORSIKRINGEN TRER I KRAFT OG INNBETALINGENE FRA FORSIKRINGSKUNDENE BLIR BETALT.   

ØKONOMISK EKSEMPEL:

Gjennomsnitt tegnes det en forsikring pr person på ca 15.000 kr pr år. 
Pors Fotball får 5% = kr 750,- pr person første året.
Fordelt 3% til lagkassa = kr 450,- og 2% til Pors klubben = kr 300,- 
Pors Fotball får 2% = kr 300,- pr person de neste årene.
Fordelt 1 % til lagkassa = kr 150,- og 1 % til Pors klubben = kr 150,-

Dersom ditt lag ønsker å tjene 10.000 kr hver år....


Hvor mange TIDE Forsikringskunder må laget skaffe første året?
SVAR: 23 kunder à 450,- (3%) første året vil gi lagkassa ca. kr 10.000-.

Hvor mange TIDE Forsikringskunder må laget ha de påfølgende årene?
SVAR ANDRE ÅRET: 23 gamle kunder à 150,- (kundeporteføljen 1%)  3.450,-. 

Da trenger laget kun å skaffe 15 nye kunder à 450,- (3%) dette året for å få de resterende 6.750,-. Tilsammen ca. kr 10.000,-

SVAR TREDJE ÅRET: 38 gamle kunder (kundeporteføljen 1%) à 150,- er 5.750,- Da trenger laget kun å skaffe 10 nye kunder à 450,- (3%) dette året for å få de resterende 4.500,-. Tilsammen ca 10.000,-
SVAR FJERDE ÅRET: 48 gamle kunder (kundeporteføljen 1%) à 150,- er 7.200,- Da trenger laget kun å skaffe 7 nye kunder à 450,- (3%) dette året for å få de resterende 3.150,-. Tilsammen ca 10.000,-
SVAR FEMTE ÅRET: 55 gamle kunder (kundeporteføljen 1%) à 150,- er 8.250,- Da trenger laget kun å skaffe 7 nye kunder à 450,- (3%) dette året for å få de resterende 3.150,-. Tilsammen ca 10.000,-
OSV. OSV.....

Fordelen er at inntekten bygger seg opp fra år til år. 
Laget trenger 67 personer i en kundeportefølje for å få inn ca. kr 10.000,- hvert år. 
Hvis dere er f.eks. 10 spillere på laget som skaffer hver 20 navn fra familie, venner og kjente så vil det totalt bli 200 navn. Statistisk sett så ønsker 1 av 3 personer å takke ja til TIDE Forsikring. 
200: 3 = 67 personer.