Ledelsen
Her finner du våre folk

Vi skal vise vei

Positiv - Offensiv - Raus - Solid

Positiv - vi skal alltid ha et smil på lur, og se nye og eksisterende problemstillinger fra en positiv side.
Offensiv - vi skal angripe på og utenfor banen. Vi sitter ikke stille eller legger oss ned.
Raus - vi skal dele med oss, og ta imot gjester og henvendelser slik vi ønsker bli tatt i mot selv.
Solid - vi skal stå støtt, og alltid være lojale mot klubben vår og vedtektene vi har.

Styret

Ryggraden i Pors Fotball

Styreleder 

Thomas Robertsen 
Tlf: 92 41 30 55 
thomas@porsfotball.no 

Trine Heibø Holm
Trine Heibø Holm

Styremedlem

Trine Heibø Holm 

Tlf: 95 72 00 09
trine.heiboe.holm@gmail.com 


Styremedlem

Per Kjetil Sørensen
Tlf: 481 54 865

formann@gmail.com


Leder styreadministrasjon
Jeanette Holtan
Tlf: 452 85 044
jeanette.holtan@gmail.com

Styremedlem

Ronald Bøgeberg

Tlf: 916 67 201
ronaldbogeberg@gmail.com 


Styremedlem

Ronny Sundvall
Tlf: 982 58 625
ronny.sundvall@r8management.noAvdelingsledere

Mari Straume Austad

Leder A-laget Damer

tlf. 930 20 140
e-post: mari.straume@gmail.com 

Per Kjetil Sørensen

Leder Barn & Ungdom

tlf. 481 54 865
e-post: formann@gmail.com 

Erik Skretveit

Leder Sportslig Ressursgruppe

tlf. 959 42 220 
e-post: erik.skredtveit@no.abb.com 

Morten Røh Petersen

Kampansvarlig

tlf. 992 26 394
e-post: mrohpetersen@gmail.com 

Morten Haugen

Utstyrsansvarlig

tlf. 908 62 817
morten.haugen@kjopmannshuset.no 

Innovative

"Alt er mulig for den som ser det før det skjer"

Gruppens mål er å utvikle og støtte Pors Fotball. Våre hovedfokusområder er: 
Stadion & Anleggsutvikling, bidra til en bærekraftig økonomi, få Pors Grenland Fotball synlig på alle sosiale medier, få opp entusiasmen rundt Toppfotballen på både Herre- og Damelagene våre, markedsføring og synliggjøre barne & ungdomstilbudene våre og bidra til et større engasjement rundt Pors Grenland Fotball totalt. 
Skape et engsajement og en begeistring rundt klubben i våre hjerter: Pors Fotball