Pors Fotball Fritids Ordning
Pors Akademiet - for deg fra 3.-6. klasse

Fotball Fritids Ordning

Pors Akademiet - for deg fra 3.-6. klasse 

Pors FFO - for elever fra 3. - 6. klasse oppstår nå i ny drakt Hver tirsdag, onsdag og torsdag blir det FFO på Pors Stadion etter skoletid.

Vi har fortløpende påmelding, og stiller ingen krav til om du er medlem i Pors Grenland eller om du spiller fotball fra før. Her er alle velkomne.

På Pors Akademiet er målsetningen å gi elevene et utvidet tilbud for utvikling av kropp og sinn, med fotballen som en rød tråd. Her er det ikke plass til datamaskiner, nettbrett og spillkonsoller - men fysisk aktivitet som står i fokus. I tillegg vil vi i samarbeid med skolene i nærområdet jobbe med holdningsskapende arbeid som gjensidig respekt og solidaritet, antimobbing, kosthold og hygiene.

Det er enkeltpersonen og eleven som er i fokus, og vi tror dette er noe alle vil ha utbytte av. Igjen, det er en fordel om du liker fotball, da dette er hovedelementet i læringen, men det er ikke et krav.

Er dette interessant for deg? De første 40 elevene som melder seg er garantert plass fra oppstart. Pris er 100,- pr dag (se egen pris for onsdager), inklusiv frukt og mat og beløpet kan skrives av på selvangivelsen - på lik linje med SFO.

Sted:
Pors Stadion og Pors Klubbhus - Stadionveien 4.

Vi skal i utgangspunktet være utendørs, men ved behov går vi inn på klubbhuset. Her har vi aktiviteter for ungene, og kan også være behjelpelige med leksehjelp.

Foreløpige åpningstider:
Tirsdag: kl.13.30 - 17.00
Onsdag: kl 12.00 - 17.00
Torsdag: kl.13.30 - 17.00

Priser tirsdag og torsdag:
100,- per økt for medlemmer av Pors Grenland.
120,- per økt for ikke-medlemmer.

Onsdager har vi utvidet åpningstid og dermed en pris på 130,- for medlemmer, og 150,- for ikke-medlemmer.

Betaling foregår månedlig og dekker mat, baneleie, disponibelt utstyr og lønn til ansatte. Elevene faktureres per oppmøte og faktura sendes ut den 15. Hver måned. FFO kan skrives av på selvangivelsen, på lik linje med SFO.

Vi har ikke satt noe tak på antall elever, men vil hele tiden sørge for at antall instruktører er tilpasset antall barn. Da vi kontinuerlig tar inn inn nye elever er det bare å melde seg på fortløpende.

Informasjon:
Vi kommer til å ha tett dialog med rektorene på skolene i nærområdet, og holde foreldremøter etter behov.

Ved spørsmål eller andre henvendelser så ta kontakt med Kyrre Jansen på mail Post@porsgrenland.no 

Påmelding til Pors FFO Akademiet

Etter påmelding vil dere få en bekreftelse på mail. Ta gjerne kontakt om dere lurer på noe i forkant av påmeldingen. Kyrre Jansen 908 84 708.    

Skriv inn disse opplysningene i meldingsfeltet **

  • Klokkeslett for skoleslutt
  • Hvilke dager skal eleven delta?
    (Dette kan endres fra uke til uke, men da må det gis beskjed fredag uken før.)
  • Navn på foresatt 1
  • E-postadresse
  • Telefon
  • Navn på foresatt 2
  • E-postadresse
  • Telefon