Politiattest

Skriv inn undertittel her

Krav om politiattest i Pors Fotball 

Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Ordningen trer i kraft 1. januar 2009.

I Pors Fotball blir ordningen håndtert på følgende måte:

Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemning skal fremskaffe politiattest.

Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Idrettslaget har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis.

Innhenting på en-to-tre:
1: Søknaden om politiattest sendes elektronisk av den enkelte etter at idrettslaget har bekreftet formålet skriftlig (elektronisk) KLIKK HER

2: Politiet sender attesten som ordinær post til den søknaden gjelder for.
NB! Den sendes ikke til idrettslaget.

3: Den søknaden gjelder for, skal framvise sin politiattest til kontaktansvarlige. Pors Fotball skal ikke lagre attesten, men kun få den framvist til gjennomsyn.

Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklings hemming.

Personer under 18 år eller personer over 18 år som ikke kan sende skjemaet elektronisk, må fylle ut skjemaet på papir. Personer under 18 år må ha foresattes underskrift.
Skjema finner du på her: KLIKK HER

Skjemaet sendes:
Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester,
v/ Politimesteren i Østfinnmark politidistrikt
Postboks 113
9951 Vardø

Med vennlig hilsen
Styret i Pors Fotball