Vi skal bli bedre på å trene trenerne

02.11.2018

Onsdag var det oppstart på NFF Telemarks Trenerveilederkurs, hvor vi i Pors stiller med tre representanter.

Kurset er et satsningsprosjekt fra fotballforbundet, for å skape bedre rammer og forhold for klubbtrenerne - som igjen skal føre til bedre spillerutvikling og at flest mulig er med lengst mulig.

Det er G16-trener Jarle Toften, Trenerveileder Lars Skau og Daglig leder i B&U Kyrre Jansen som deltar fra Pors Fotball, sammen med representanter fra Herkules, Tollnes, Skarphedin, Heddal og Kvitseid.

Kurset er svært omfattende, og tar for seg de fleste aspekter en trener kan møte på i hverdagen. Vår målsetning med deltagelsen er å sette sammen et team som kan følge opp klubbens trenere i det daglige, forsterke de positive sidene til trenerne våre og sammen med trenerne utvikle en treningsbank som hele klubben kan benytte.