Vi omorganiserer - og øker satsninga på barn- og ungdom.

21.03.2018

Pors fotball øker satsningen på barn- og ungdom, og ansetter fra i dag Kyrre Jansen som daglig leder for barn, ungdom og utvikling.

Kyrre har vært markedssjef for klubben siden 01.01.2014, samtidig som han har hatt administrative oppgaver og trent lag i B&U. Han vil fortsette som G19-trener, men vil fra nå av også ha ansvar for oppfølging av trenere, trenerkoordinator, fotballskoler, cuper m.m.

Vi ser at stadig flere klubber utenfor Telemark satser på slike stillinger, og mener dette er en riktig vei å gå for Pors - hvor vi nå får en mye mer proffesjonell drift av barn og ungdom, som igjen skal føre til bedre utvikling og økt rekruttering. Vi vil også jobbe enda bedre for å skape økt aktivitet i nærområdet vårt, med flere nye arrangementer de kommende årene.

Markedsavdelingen vil fra i dag bestå av Gert Willumsen, Kjell Valle og Tommy Svindal Larsen.