Velkommen til infomøte 

10.09.2018

Pors Fotball ønsker trenere, foreldre og andre interesserte velkommen til informasjonsmøte i storsalen på Pors klubbhus - torsdag 20.09 kl 20.00.

Her blir det presentert spennende planer for vår retning videre.

Agenda:

- Tommy Svindal Larsen informerer om hvordan Pors Fotball skal utvikle B&U-avdelingen for å ta det neste steget.

- Vår hovedsponsor, Skagerrak Sparebank, har ordet.

- Spørsmål fra salen.

Møtet er åpent for alle, men vi anbefaler spesielt dere med barn fra 5 til 19 år i klubben å møte.

Håper vi ses.

Heia de blå!