Velkommen til årsmøte 9.mars

09.02.2021

Det innkalles til årsmøte for våre medlemmer, Tirsdag 9.mars kl 18.00 i Lillesalen på klubbhuset. 

Årsmøte kan bli flyttet på grunn av den pågående pandemien, med tanke på maks antall som kan møtes.

Program:

1. Åpning v/styreleder

2. Godkjenning av stemmeberettigede

3. Valg av årsmøtes dirigent, sekretær og decisorer

4. Godkjenning av innkalling

5. Godkjenning av saksliste

6. Behandling av regnskap

7. Behandling av innkommende saker

8. Fastsette medlemskontingent

9. Vedta Budsjett

10. Valg av styremedlemmer

11. Engasjere statsautorisert revisor

Innkommende saker må sendes styret innen 2. mars på mail: Gert@porsfotball.no