Velkommen til årsmøte 26.mars kl 18.00

06.03.2019

Pors Fotball ønsker våre medlemmer velkommen til årsmøte tirsdag 26.mars kl 18.00 på Pors Klubbhus.

Agenda:

Sak 1: Godkjenning av de stemmeberettigede

Sak 2: Godkjenning av innkalling

Sak 3: Godkjenning av sakliste

Sak 4: Valg av dirigent

Sak 5: Valg av referent

Sak 6: Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen

Sak 7: Behandling av idrettslagets årsberetning, herunder også A-lag herrer og dame, Barn og ungdom, Bane og Anlegg, Arrangement, Marked og kommunikasjon og Dommere.
Sak 8: Behandling av idrettslagets regnskap i revidert stand

Sak 9: Behandling av innkommende saker

Forslag som ønskes behanlet sendes: Post@porsfotball.no innen 18.mars

Velkommen!