Velkommen til årsmøte 2.mars

03.02.2020

Det innkalles til årsmøte for våre medlemmer, mandag 2.mars kl 18.00 i Lillesalen på klubbhuset.

Program:

1. Åpning v/styreleder

2. Godkjenning av stemmeberettigede

3. Valg av årsmøtes dirigent, sekretær og decisorer

4. Godkjenning av innkalling

5. Godkjenning av saksliste

6. Behandling av idrettslagets årsberetninger

7. Behandling av regnskap

8. Behandling av innkommende saker

9. Fastsette medlemskontingent

10. Vedta Budsjett

11. Engasjere statsautorisert revisor

Innkommende saker må sendes styret innen 20.februar på mail: Gert@porsfotball.no

Velkommen!