U 21

21.11.2020

Kjære Alle sammen

Hva er U-21?

Vi har det siste året jobbet med en sportslig satsning på A-lag, dette har ført til at vi har opprettet et U-21 lag og G-19 lag som blir en felles treningsgruppe. Dette blir en gruppe som består av de nest beste og de som står og banker på A-lag's døren. Dette vil bli en gruppe som består av 20 til 25 spillere, her vil dessverre ikke alle få plass. MEN, vi kaster ikke ut noen av klubben. Det er viktig å poengtere, vi har pt. et tilbud i 7 div. og jobber med et alternativ som et junior 2 lag skulle det bli nok spillere. Dette vil bli enklere noen år fremfor andre andre med tanke på antall spillere på kullet.

Pors U21 2021 sesongen!

Den ny oppstartede U21-gruppa er godt i gang på treningsfeltet. Det vil bli gjennomført en til en spillersamtaler med trenerne og spillere over den neste uken. Dette blir en mulighet for begge parter til å komme med synspunkter, personlig ønsker, samt for å legge premissene for veien videre.

Frem til jul trener U21-gruppa mandag, tirsdag, torsdag og lørdag og vi har allerede denne uken hatt tre spennende prøvespillere fra andre miljøer med oss. U-21 er et nytt satsingsprosjekt og det vil fra og med nå foregå et fortløpende laguttak frem mot sesongen 2021. Klubben har valgt at vi i denne troppen skal prioritere de spillerne som viser at de har ambisjoner med fotballen. Kriteriene som kommer til å ligge til grunn i avgjørelsene som blir tatt er treningsvilje, ambisjoner og nivå. Alle i den nåværende troppen vil få muligheten til å treffe oss, avklare forventninger og snakke om veien videre.

Ønsker du å høre mer om opplegget kan du kontakte trenerne:

- Ludvik Mørk Stabell-Johansen (92210474)

- Reinhard Nærbø (97831740)"

Gert Willumsen

Leder Pors Fotball