Nytt samarbeid skal heve barn og ungdom

23.03.2018

Pors Fotball har inngått et unikt samarbeid med Porselensklinikken i Porsrunn om forebygging av skader på unge spillere. Sammen skal de sørge for at spillere i klubbens barn og ungdomsavdeling får en hverdag som er optimalt tilrettelagt for å tåle treningsbelastning.

Porselensklinikken har vært en langvarig samarbeidspartner for Pors Fotball på seniornivå. Nå utvides samarbeidet til å også gjelde klubbens yngre spillere.

- Dette er et helt unikt tilbud til spillerne våre, og et viktig ledd i den satsningen vi nå gjør på barn og ungdom i klubben. Jeg tror ikke det er mange klubber på vårt nivå som kan tilby noe lignende, sier Kyrre Jansen, som er daglig leder for barn, ungdom og utvikling i Pors Fotball.

Det er Edwin de Groot, fysioterapeut hos Porselensklinikken, som er initiavtager for prosjektet. Han har vært tilknyttet klubben i mange år, og ser tendensene som blir mer og mer synlige i norsk fotball.

- Jeg pleier å si at i Norge er barn og ungdommer veldig gode til å trene bra og mye, men den medisinske bistand til denne gruppen følger ikke trenden. De trener som voksne, men får ikke samme medisinske oppfølging. Vi ønsker å være med på å legge til rette for at de yngre i klubben kan fortsette å trene like mye, men få en bedre oppfølging for å unngå belastningsskader.

Skal "trene" trenerne


Prosjektet innebærer blant annet at spillere helt ned til 12 år vil få rask og riktig behandling om skader og plager skal oppstå, i tillegg til at Porselensklinikken skal lære opp trenerne ned til de aller yngste om riktig basistrening og kosthold.

- Med skadeforebyggende oppvarming og øvelser vil vi redusere sjansen for at skader oppstår. Det er ikke bare gjøre et sett med øvelser, det viktigste er å se på og korrigere disse øvelsene. Skadeforebyggende øvelser feil utført, kan ha motsatt effekt og lede til skader. Jeg ser jevnlig spillere, fra mange klubber, som har en feil teknikk når de utfører slike øvelser. Vi skal hjelpe trenere med å se og korrigere disse, ofte veldig små, feilene, sier de Groot.

Porselenklinikkens fysioterapeut Thomas Berge Ellingsen skal jobbe tett med Jansen og trenerkoordinator Lars Skau for å utvikle et program som alle trenere og spillere skal kjenne, som er enkelt å gjennomføre i starten av alle treninger. Om spillerne får skader eller plager på trening eller i kamp vil de få rask oppfølging.

- Da ønsker vi dem inn på Porselensklinikken allerede neste dag for å få konstantert om det er en bagatell, eller om de trenger videre behandling. I samarbeid med spilleren og trener vil vi lage et program for at spilleren skal komme raskest mulig og godt rustet ut av skadeperioden. Har vi f.eks 13 åring som trenger å trene alternativt i en periode vil vi legge til rette for det på klinikken vår, fortsetter han.

Vil løfte klubben

Jansen er helt overbevist om at dette prosjektet vil heve Pors som klubb, og gjøre den mer attraktiv.

- Jeg synes det er helt fantastisk at Porselensklinikken har tatt initiativ til dette. Det morsomste spillerne våre er vet er å være på banen å spille fotball. Nå setter vi økt fokus på at de skal kunne gjøre det det liker best, samtidig som vi senker risikoen for å unngå skader. Det blir et et markant løft for hvordan vi driver klubben vår, avslutter han.