Innkalling til ekstraordinært årsmøte

03.09.2019

Pors Fotball innkaller sine medlemmer til ekstraordinært årsmøte mandag 23.september kl 18.00 i lillesalen på Pors klubbhus.

Saksliste:

1. Valg av styre.
2. Innkomne forslag.

Innkomne forslag sendes  Post@porsfotball.no og må være styret i hende senest mandag 9.september.

Vel møtt!