Informasjon fra styret

07.11.2019

Ronald Bøgeberg fratrer som sportslig leder.

Ronald Bøgeberg har i dag informert styret i Pors om at han trekker seg fra sin rolle som sportslig leder for Pors A-lag.

Årsaken skyldes en helhetsvurdering, hvor rollen har tatt mye tid og ressurser og som han nå gjerne vil bruke på jobb og familieliv. Dessverre lot ikke dette seg kombinere.

Pors Fotball takker Ronald for jobben han har gjort som sportslig leder for Pors A-lag.

Vi er nå i en prosess for å se på hvordan vi skal bygge opp det sportslige apparatet rundt A-laget for neste sesong, parallelt som et utvalg i klubben fortsetter jobben med å sette sammen neste års trenerteam.

Mvh

Styret, Pors Fotball