Hei Alle Venner, Spillere, Trenere, Medlemmer og Porsere

18.03.2020

Vi befinner oss i disse tider en situasjon som jeg som 50åring aldri har sett maken til. Vi er i en tid der vi alle lever i uvisshet. Hva skje med meg? Blir jeg permittert? Mister jeg jobben? Klarer jeg dette økonomisk? Det eneste jeg kan svare på det er, det vil tiden vise.


Vi som nasjon står midt i den største dugnaden vi har gjort sammen siden krigens dager på 40 tallet. Vi står sammen og verner om de svakeste i samfunnet. Samtidig som dette går ut over oss alle, står vi faktisk sammen fordi vi bryr oss. De/dere skal alle vite at vi bryr oss, vi tenker på dere alle. Sammen skal vi komme gjennom dette.


Vi som klubb er også hardt rammet, de fleste inntekts kildene våre faller bort, uten noen aktivitet. Samarbeidspartnere får livsgrunnlaget sitt revet bort over natten, som igjen går ut over oss. Som følge av dette inntektsfallet, må vi som alle andre rundt oss ta ned aktivitetsnivået vårt. Dette medfører blant annet å se på hvor vi kan spare penger, for igjen på sikt kunne drive normalt igjen når dette er over. Men selv da vil vi slite med å kunne skru på normal bryteren hos oss.


Det er med et tynget og trist blått hjerte vi ser oss nødt til å sende ut permitteringsvarsel til alle ansatte i Pors fotball, i første omgang for 1 måned. Vi hadde håpet i det lengste å kunne unngått dette, men uten aktivitet eller inntekt må vi se oss nødt til dette.


Vi som nasjon, nabolag og klubb skal komme styrket ut av dette, selv om det ikke føles slik nå <3


Ta vare på hverandre, ring/hjelp en venn, nabo eller en bekjent som du ikke har hørt fra eller sett på flere år. Gjør vi alle det, bryr vi oss <3


Gert Willumsen


Styreleder


Pors Fotball