Gratulerer med dagen !

17.05.2021

Gratulerer med dagen alle blå! Gratulerer med dagen Porsgrunn!

Mai 2021 og store deler av landet og hele Grenland er fortsatt okkupert. Okkupert av frykt, okkupert av Covid 19. Vi får ikke samles, vi får ikke gå i tog, vi får ikke feire grunnlovsdagen på den måten vi pleier. Vi er alle blitt frarøvet vår frihet, frihet til å velge, frihet til å møtes, frihet til å gjøre noe felles, frihet til å spille fotball, noen hardere rammet enn andre. Vi har blitt lovet at vi er i siste bakketopp....... Denne siste kneika har vært utrolig seig, men vi er der snart. Snart kan vi høre brøl fra haugen, unger som skriker og ler, mammaer og pappaer som jubler, besteforeldre som klemmer barnebarna sin og heier av full hals. Snart er vi der, der vi har håpet i over et år å være. I mai med både frihetsdagen og grunnlovs dagen blir denne følelsen forsterket, følelsen av ensomhet, tomhet, håpløshet, frykt, utenforskap, men også HÅP. For vi har håp, et håp om at alt blir bra, et håp om frihet for vi vet hva frihet er, vi vet hvordan den skal feries og tro meg den dagen da vi endelig er fri igjen skal feires!

Okkupasjonen har de siste årene påvirket Pors på flere måter. Noen har falt av mens andre har komme til, men medlemsmassen har vært utrolig stabil. Men det denne tiden har gitt oss mulighet til, er å re gruppere for å kunne slå sterkere tilbake.

Bylaget Pors blir etablert. Vi etablerer et gatelag i samarbeid med Kirkens bymisjon, Evangeliesenteret, Porsgrunn kommune og NAV - Pors bylag. Dette vil være et lavterskeltilbud for mennesker som har slitt med rus, psykiske lidelser, utenforskap eller som føler seg ensom. Er dette deg eller kjenner du noen så ta kontakt. Ta også kontakt hvis du har lyst å bidra, her er alle velkommen. Vi ønsker en arena der alle skal føle seg trygge og kan være seg selv.

Frafallet for de under 13 har vært minimalt, kan dette ha noe med at det ikke koster noe for disse å trene i pors? Takk til Privatmegleren, BDO, Blikkenslager Kvelland, Bratsberg gruppen, Sprek Fritid Porsgrunn og PP senteret som gjør dette mulig.

Hva har vi gjort i perioden, Pusset opp garderober, Bygger keeperhule, satsing på sport og utvikling, analyseverktøy kjøpt inn, ny tribune skal legges, ny profil, ny logo som kan være startskuddet for å samle alle grenene på PORS igjen.

Hva drømmer vi om, jo vi drømmer om å skape et nærmiljøsenter med Ny STORSTUE for alle på området, nye garderober med lokaler på toppen, jordvarme for å få gratis oppvarming så prosjektet har verdier som miljø og bærekraft som rettesnor. Vi drømmer om ny og større spilleflate, utendørs innebandybaner, street basketball bane, fotballbinge og stolpeklatrepark. Dette er drømmer og prosjekter vi så smått har begynt å jobbe med, hvorfor får å vokse, for å samles for å bygge PORS for Porsgrunn.

Takk og Gratulerer med dagen til alle som har bidratt gjennom denne tiden, alle sponsorer, mammaer og pappaer, trenere, spillere og medlemmer. Neste år skal vi igjen gå i tog under Fanen vår, og vise hvem vi er PORS for Porsgrunn PORS for alle.

Gert Willumsen

Leder Pors Fotball