Forholdsregler i forbindelse med spredning av Korona-virus

09.03.2020

I forbindelse med tiltak for å unngå spredning av korona-virus ønsker Pors Fotball å ta følgende forholdsregler.

Vi forholder oss til Porsgrunn kommunes anbefaling om å følge Helsedirektoratets tiltak:
https://www.porsgrunn.kommune.no/aktuelt/forsterker-tiltakene-for-aa-bremse-smittespredning/

Nå er det ekstra viktig at alle kun benytter egen vannflaske. I tillegg ønsker vi at spillere trener med buff og vanter, all håndhilsing før trening og kamper opphører og man unngår å spytte på banen under trening og kamp.

Flere klubber stopper all trenings- og kampaktivitet nå, og vi håper at vi skal slippe dette ved å innføre nevnte regler. Om noen medlemmer i klubben skulle være smittet forventer vi at karantene-anbefalinger overholdes, og at familien varsler klubben snarest.