Det er klart for siste del av Uefa C-kurs

12.03.2017

Denne vinteren har Erik Skredtveit kurset våre egne og eksterne trenere, som ønsker å fullføre Uefa C-kurs.

Nå er det klart for fjerde og siste modul av kurset, og oppstart er satt til mandag 27.mars kl 18.00 på Pors Klubbhus.

Deltagere som har deltatt på de tre første modulene, må gi tilbakemelding på om de skal delta på siste del hos oss.