Den blå tråden

Slik trener, spiller og oppfører vi oss i Pors Fotball

Barna er gullet vårt. Ved å legge til rette for en metodisk og enkel trenings- og spillestil for hele barn- og ungdomsavdelingen skal vi gjøre det enda morsommere og mer utviklende å spille fotball i Pors.

Våre spillere har verdens beste foreldre. Pors er ingenting uten foreldrene. Slik tar vi med oss de voksne inn i trenings- og kamphverdagen, og knytter enda tettere bånd mellom barnas favorittinteresse, klubben og hjemmet.

God oppførsel er en selvfølge. Våre spillere er høflige, gjestfrie og rause. Vi viser respekt for medspillere, motspillere, dommere, trenere og foreldre - og grunnlaget for det legger vi på treningsfeltet og i garderoben fra spillerne er små.

Grunnprinsipper:

Øvelser (tekst/tegning):

Øvelser (video):