Bli Medlem

Bli medlem i dag

Som medlem i Pors Fotball er du med å støtte klubben i vårt arbeide, samtidig som du får muligheten til å påvirke med din stemme på årsmøtet. Vi  bruker Norges Idrettsforbunds sitt medlemsregister til å registrere våre medlemmer. Følg linken under så blir du blir du medlem på en to tre.

https://medlemskap.nif.no/524888

VI ØNSKER DEG VELKOMMEN SOM MEDLEM!