Arrangementer
Skriv inn undertittel her

Arrangementer

Hver år arrangerer Pors Fotball flere årlige arrangementer for store og små.
Vi legger også alle våre arrangementer på arrangementkalenderen på Facebooksiden.

KICK OFF Barn & Ungdom 


17. april 2018 kl: 16:00 - Pors Stadion

21. August 2018 kl: 16:00 - Pors Stadion

Arrangement for barn & ungdom med foreldre og foresatte. Salg av hamburgere og pølser.

Pors Awards - Oktoberfesten 

En fest for hele Pors Fotballklubb - store og små

27. oktober 2018
Kl: 14:30 - 17:00 Pors Awards Fest for B&U med foresatte
Kl: 18:00 - 01:00 Pors Awards Fest for Voksne

Pors Stadion